Mirador+da+G%C3%A1ndara+%26%238211%3B+Ribeira+Sacra+%26%238211%3B+Ourense
0 Flares Filament.io 0 Flares ×


 A Ribeira Sacra é unha zona que comprende as ribeiras do río Sil e do Miño. Na zona sur da provincia de Lugo e o norte da provincia de Orense. O topónimo “Ribeira Sacra” podería proceder da Idade Media,  e nun principio  pensouse que a orixe da súa denominación estaría no latín “Rivoira Sacrata” e que podería responder á gran cantidade de mosteiros e templos situados nos monumentais canóns e escarpadas abas que marcan a zona. Actualmente pódense visitar 18 mosteiros nos que cabe destacar o recentemente creado Parador de San Estevo de Ribas de Sil, no Concello deNogueira de Ramuín (Ourense), e o de Monforte de Lemos (a maior parte do tramo do Canón discorre no concello de Pantón na provincia de Lugo).

La Ribeira Sacra es una zona que comprende las riberas del río Sil y del Miño. En la zona sur de la provincia de Lugo y el norte de la provincia de Orense.El topónimo “Ribeira Sacra” podría proceder de la Edad Media y, en un principio, se pensó que el origen de su denominación estaría en el latín “Rivoira Sacrata” y que podría responder a la gran cantidad de monasterios y templos ubicados en los monumentales cañones y escarpadas laderas que jalonan la zona. Actualmente se pueden visitar 18 monasterios en los que cabe destacar el recientemente creado Parador de San Estevo de Ribas de Sil, en el Ayuntamiento de Nogueira de Ramuín (Orense), y el de Monforte de Lemos (la mayor parte del tramo del Cañón discurre en el concello de Pantón en la provincia de Lugo).

 

 

The Ribeira Sacra is an area comprising the banks of the river Sil and Minho. In the southern part of the province of Lugo and the north of the province of Orense.El toponym “Ribeira Sacra” could come from the Middle Ages and, initially, it was thought that the origin of its name would be at the Latin “Rivoira Sacrata “and could respond to the large number of monasteries and temples located in the monumental canyons and steep slopes that dominate the area. Currently you can visit 18 monasteries which include the newly established San Estevo Parador de Ribas de Sil, the City Council of Ramuín Nogueira (Orense), and Monforte de Lemos (most of the stretch of canyon runs Pantón concello in the province of Lugo).

 

Share